۱۰ سلاح فیلم‌های علمی-تخیلی که به واقعیت پیوستند – اخبار فناوری

ارسال شده در

– ترجمه از حسین علی پناهی: جنگ جهانی اول با اختراع اولین مسلسل های قدرتمند و همچنین نمونه های اولیه تانک ها همراه بود و این پیشرفت ها در جنگ جهانی دوم به دنیای جنگنده های پیشرفته و بمب اتمی رسید

Read More