ماهنامه معیشت – مهدی اسدی وصفی: ساعت حدود ده یازده صبح دوشنبه بود که شخصی با همراه من تماس گرفت و دو تُن برنج تقاضا کرد

بنابراین رسیدهای دریافتی را معدوم کنید. برخی دستگاه ها بعد از تحویل کارت از شما سوال می کنند که «مایل به دریافت رسید می باشید؟» که بیشتر افراد پس از دریافت وجه و کارت بدون پاسخ به این سوال می روند. چنانچه کلاهبرداری در کمین باشد بعد از شما اقدام می کند و با این شیوه حساب شما خالی می شود.

استفاده از رسیدهای عابربانک

نبود کنترل پیشگیرانه: ابزار مربوط به مشتری را از ابزار مربوط به مسائل مالی تفکیک کنید. شماره ای که برای تجارت و مسائل کاری استفاده می کنید، با شماره ای که برای مسائل مالی به کار می برید متفاوت باشد تا در صورت افشای ناخودآگاه اطلاعات، ابزار کنترلی برای جلوگیری از کلاهبرداری وجود داشته باشد. چنانچه در ماجرای گفته شده، شماره ای که تاجر برای فعال کردن اس ام اس بانک ارائه داده بود با شماره تماس مخصوص مشتریان متفاوت بود، می توانست از رخ دادن این اتفاق جلوگیری کند. کنترل دیگر هم وجود دارد که در بخش «عجله ممنوع» ارائه می دهیم.

اسکیمر